ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

5 สิงหาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) จำนวน 1 รายการ
5 สิงหาคม, 2020 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม, 2020 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2563
30 กรกฎาคม, 2020 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
30 กรกฎาคม, 2020 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
30 กรกฎาคม, 2020 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
30 กรกฎาคม, 2020 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
23 กรกฎาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อดิจิตอล จำนวน 1 งาน
23 กรกฎาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่)
23 กรกฎาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้