ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

16 กุมภาพันธ์, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
11 กุมภาพันธ์, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
4 กุมภาพันธ์, 2021 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
3 กุมภาพันธ์, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
3 กุมภาพันธ์, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
3 กุมภาพันธ์, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้