สถานการณ์ COVID 19 ในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

15 ตุลาคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ
5 ตุลาคม, 2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4
4 ตุลาคม, 2021 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
4 ตุลาคม, 2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 4
29 กันยายน, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน
27 กันยายน, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน
20 กันยายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
10 กันยายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดและไวนิล จำนวน 4 รายการ

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้