ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
8 มกราคม, 2021 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
7 มกราคม, 2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 1
7 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
7 มกราคม, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้