สถานการณ์ COVID 19 ในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

19 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา จำนวน 1 รายการ
19 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
12 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
12 พฤศจิกายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้