ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

16 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
16 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
12 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ
12 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
12 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
8 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง) จำนวน 1 รายการ
8 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองซิป) จำนวน 3 รายการ
5 ตุลาคม, 2020 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563
5 ตุลาคม, 2020 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563
2 ตุลาคม, 2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 4

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้