ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

29 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
22 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ
20 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
20 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ
16 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
16 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
16 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ
16 เมษายน, 2021 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
5 เมษายน, 2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 2
5 เมษายน, 2021 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

ข่าวสมัครงาน

๐ แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง ๐ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้