ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-01-28-09-2563 2 MB 304