ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-1-26-10-2563 43 KB 55