ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

ตามประกาศ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-1-25-11-2563 52 KB 66