ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-nf-2-07-01-2564 27 KB 4