รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ รอบเดือน ธันวาคม 2563 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-rp-01-08-01-2564 212 KB 8