เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายปรารถนา กลสามัญ – นางชุติมา ไชยรักษ์ และครอบครัว ได้มามอบ อาหารและสิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้ผู้ป่วยของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้