ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

ตามประกาศ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-01-18-01-2564 113 KB 33