เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้รับมอบตู้ความดันบวกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย