สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เข้าเยี่ยมนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด TEDA4I