สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และร่วมกิจกรรมครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์