ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ร่วมกันจัดโครงการ “ประชุมแผนงานโครงการย่อยครอบครัวพลังบวกร่วมกับนักวิชาการและแกนนำในพื้นที่” ณ ห้องประชุมสถาบันฯ