ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ จำนวน 6 เดือน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-nf-03-30-03-2564 43 KB 6