สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุลิศ สมบัติแก้ว เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563