ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ Link สัญญาณ WiFi Point To Point จำนวน 1 ระบบ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบ Link สัญญาณ WiFi Point To Point จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-nf-01-01-04-2564 47 KB 13