ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-nf-02-01-04-2564 38 KB 14