รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ รอบเดือน มีนาคม 2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-rp-01-05-04-2564 302 KB 11