ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายให้บริการ Telepsychiatry

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายให้บริการ Telepsychiatry โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-2-24-5-64 43 KB 10