ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 11 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-4-24-5-64 39 KB 10