ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างต่อประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-5-24-5-64 40 KB 10