ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างต่ออายุการบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-6-24-5-64 49 KB 11