ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-28-5-64 46 KB 16