รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อ รอบเดือน เมษายน 2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-rp-01-07-06-2564 318 KB 8