ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-15-6-64 42 KB 11