ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างซ่อมระบบท่อน้ำประปาภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับการคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-1-13-7-64 221 KB 4