ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ph-nf-0-12-07-2564 665 KB 5