ประกาศ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ 14 อัตรา

ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-01-22-07-2564 1 MB 228