ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดและไวนิล จำนวน 4 รายการ

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดและไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-1-10-9-64 245 KB 4