ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-01-23-09-2564 3 MB 416