ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-1-27-9-64 437 KB 11