ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้มีโครงการเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นได้ผู้รับคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf store-dept-notify-2-27-9-64 267 KB 11