ทีม MCATT สถาบันฯ ร่วมกับ สสจ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ในการประเมินคัดกรอง ช่วยเหลือดูแลจิตใจและประเมินปัญหาอื่นๆ