ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ตามประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf hr-nf-01-29-09-2564 259 KB 83