รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อ รอบเดือน กันยายน 2564 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf st-rp-01-04-10-2564 2 MB 5